Práca s mládežou v Žilinskom kraji

DATABÁZA TÝCH, KTORÍ SA V ŽILINSKOM KRAJI VENUJÚ MLÁDEŽI.

REGISTRUJ SA: Napíšte o svojej práci a činnosti pre deti a mladých ľudí tu: https://lnk.sk/bufp

Foto pošlite na mail: rmzk@rmzk.sk

Kto pracuje s mládežou? Kto ich vzdeláva formálne či neformálne? Kto ich učí participovať na veciach verejných či ich vedie k dobrovoľníctvu? Kto rozvíja ich kultúrne, kreatívne či športove zdatnosti a kompetencie?

Odpoveď na tieto otázky ponúka tento sieťovací  portál. Nájdete tu rôzne organizácie, kluby, zoskupenia, školy a pod. podľa okresu, mesta/obce, či typu činnosti.

(Ak neviete nájsť mesto, obec, organizáciu a pod. je to preto, že odtiaľ zatiaľ nikto nebol nahodený do systému. Ak sa nahodí, tak sa začne zobrazovať  vo filtri.)

A je tu priestor pre každého z Vás dať o Vašej činnosti vedieť. Napíšte nám TU:

PRIDAJTE SA AJ VY !

Na tejto stránke nájdete informácie s kontaktom o tých, čo v obciach a mestách kraja pracujú s mládežou. Stránka sa stále aktualizuje, tak vždy je tu niečo nové.

Tento web bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže.

Okres

Mesto / Obec

Typ organizácie