Popis

10.zbor Slovenského skautingu Trstená

Sme organizácia plná ľudí so zapálením pre druhých. Pomocou vytvárania stabilnej komunity skrz prepracovanú metodiku sa zameriavame na komplexný rozvoj jednotlivca, výchovú mladých ľudí v aktívnych a tolerantných občanov a samozrejme všetko skrz neformálne vzdelávanie, praktické aktivity a hlavne dobré spoločenstvo rozmanitých, skvelých ľudí.