Popis

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Martin

AMAVET – klub 549 Martin je mimovládna, nezisková, záujmová a vzdelávacia organizácia pre deti a mládež. Svojou činnosťou sa snaží obmedziť vplyv negatívneho pôsobenia ulice na deti a mládež vo svojom okolí. Organizovaním voľnočasových aktivít chce aktívne pôsobiť na mládež a neformálnym vzdelávaním rozvíjať ich schopnosti, talent a umožniť im pripraviť sa na plnohodnotný život v dospelosti.