Popis

Detská organizácia FÉNIX, Krásno nad Kysucou

Zameriava sa predovšetkým na zmysluplné trávenie voľného času formou tvorivých dielní, športových aktivít, súťaží či turistiky. Každoročne organizujú pobytové podujatia, pri ktorých spoznávajú krásy Slovenska a tiež jeho bohatú históriu. V neposlednom rade sa zameriavajú aj na zdravý životný štýl a práva detí. Obľúbenou akciou, ktorú organizujeme je Andersenova noc. Deti majú možnosť stráviť noc vo svojej klubovni, súťažia a preverujú si svoje vedomosti a zručnosti v literárnom kvíze. Ich starší kamaráti organizujú zbierku nepotrebných kníh, ktorými potom obohatia miestnu školskú knižnicu.