Popis

Dobrovoľný hasičský zbor Bobrov

Dobrovoľný hasičský zbor Bobrov je organizácia zameriavajúca sa na výchovu a prácu s mládežou v oblasti dobrovoľníctva a ochrany pred požiarmi. DHZ Bobrov pomáha pri živelných katastrofách a odstranovaní ich násedkov. Taktiež vypomáhajú záchranným zložkám a pri pátracích akciách. V neposlednom rade učastna v súťažiach dobrovoľných hasičov.