Popis

Domka – združenie saleziánskej mládeže stredisko Námestovo

Venuje sa sprevádzaniu mladých ľudí. Nadväzuje na východnú skúsenosť sv. Jána Bosca. DOMKA Námestovo ponúka pravidelné stretnutia a rôzne aktivity, ktoré spadajú do troch oblastí: Duchovno-vzdelávacej oblasti- oslavy liturgických sviatkov, školenia animátorov. Kultúrno-spoločenskej oblasti- tábory, víkendové pobyty, tvorivé dielne, brigády.
Športovej oblasti- zimná olympiáda, turnaje, cyklovýlety, výlety, športový deň, atď.        Vedie mládež aby angažovanosť považovali za súčasť svojho životného štýlu.