Popis

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Lisková je dobrovoľné občianske združenie, nezávislé od politických strán, ktoré združuje najmä mladých ľudí do 30 rokov, a ktoré participuje na medzinárodnom saleziánskom mládežníckom hnutí. Hlavným cieľom združenia je rozvíjanie osobnosti pre ich rast a sebarealizáciu v prospech ostatných. Združenie sa takto snaží podieľať na ich výchove v čestných a statočných občanov, čím sa snaží vytvárať predpoklady potrebné pre budovanie stabilných mladých rodín. Združenie úzko spolupracuje s katolíckou rehoľou Saleziáni Dona Bosca a stotožňuje sa s jej cieľom vychovávať z mladých ľudí statočných a dobrých kresťanov v duchu kresťanských zásad a noriem.