Popis

Klub tanečného športu AKNELA

Klub Tanečného športu AKNELA datuje svoju existenciu od roku 1993. Prvými členmi tanečného klubu boli žiaci stredného vojenského učilišťa a až do roku 2016 pôsobila Aknela pod záštitou Posádkového Klubu OS SR v Martine. KTŠ AKNELA od samého začiatku funguje pod vedením Alenky Drljača Pisaríkovej, ktorá je trénerkou najvyššej triedy, diplomovaná učiteľka spoločenského tanca a spoločenskej výchovy a doktorka pedagogiky so zameraním na telesnú výchovu. Po rokoch tvrdej práce si vypracovala tanečné páry až na úroveň najvyššej medzinárodnej triedy “S”. Od roku 2013 v Aknele trvale pôsobí ako hlavný tréner Michaela Ťaptíková – Pisaríková, ktorá má vytancovanú najvyššiu medzinárodnú triedu “S” v latinsko-amerických tancoch, je finalistka MSR v štandarde, v latine a aj v desiatich tancoch. Bola súčasťou tímu, ktorý si na Majstrovstvách Slovenska v latine družstiev doniesol domov zlato. Pôsobila v Ománe, na Kréte, v Paríži, v Holandsku, na Kanárskych Ostrovoch a inde, kde sa aktívne venovala tanečným show a výuke tanca. Aktuálnou trénerskou trojicou sú Alenka Drljača Pisaríková, Michaela Ťaptíková Pisaríková, Michal Hnila a externí tréneri Michal Soukup, Tomáš a Martina Uváčkovci. Radi by sme spomenuli ľudí, a páry, ktoré boli súčasťou Aknely. Nina Kišová, Veronika Schmídtová a Katarína Pivková, ktorí sa venovali trénovaniu detských krúžkov. Dlhoročnými externými trénermi boli manželia Dušan a Eva Paškovci z Trenčína, ktorí svojimi vedomosťami podporovali náš tanečný klub niekoľko rokov. Nedá sa nám nespomenúť tanečný pár, ktorý vytancoval “S” triedu pre AKNELU a to súrodenci Juraj a Janka Polereckí. Hneď po nich vzácne “S” vytancovali súrodenci Martin a Lenka Fedorovci v tancoch štandadných a v tancoch latinsko- amerických to boli Peter Poliak a Eva Hráčová. Aknela si za roky svojho pôsobenia vychovala aj niekoľkých finalistov Majstrovstiev Slovenka v kategórii Junior a Mládež. Finalisti v štandarde boli súrodenci Martin a Lenka Fedorovci. Ďalšími finalistami v štandarde, v latine a aj 10tich tancoch bol vtedy ešte juniorský pár Roman Mazák a Michaela Pisaríková. Táto silná tanečná zostava narodená okolo roku 1986 si vytancovala 4. miesto v tancoch štandardných a 1. miesto a vytancovali titul” MAJSTRI SLOVENSKA v družstvách v latinsko-amerických tancoch”. Kapitánom, ktorý priviedol víťazné družstvo na tanečný parket bol pán Rastislav Frkáň.