Popis

Laura, združenie mladých – stredisko Dolný Kubín

Združenie mladých Laura sa zameriava na rozvoj osobnosti mladých ľudí, so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy, a tiež plnohodnotné využitie voľného času. Práve preto v strediskách uskutočňujeme stretnutia rovesníckych skupín, rôzne krúžky, duchovné obnovy, karnevaly, športové turnaje a mnoho ďalších aktivít, ktoré aktivizujú mladých ľudí k duchaplnej činnosti. Dobrovoľníci, ktorí sa venujú mladším – animátori, sú zapojení vo všetkých oblastiach fungovania v stredisku. Ako v animačnej, tak i vo vzdelávacej a organizačnej.