Popis

Lesný klub Cestička

Sme lesná škôlka a komunita. Poskytujeme deťom výchovno-vzdelávací proces prevažne von. Pracujeme na Hornej Orave. Deti v ňom zažívajú veľké spektrum zážitkov. Našim cieľom je, aby boli deti šťastné a aby si vedeli tento stav udržať. Nie tak, že im splníme všetko, čo im vidíme na očiach. .Vytvárať rodinné miesto a prostredie dôvery, v ktorom dieťa objavuje, učí sa rešpektu k sebe aj okoliu a získava základy pre zdravý a spokojný život. Sme občianske združenie.