Popis

LORM – Lokčianská obecná rada mládeže

Skupina mládých, ktorá sa zaujíma o aktivity a podujatia v obci Lokci. Ich cieľom je v mladých ľuďoch vzbudiť záujem o dianie v obci, ponúknuť im zmysluplne strávený voľný čas a byť hlasom mladých v obci.