Popis

MAK – Mladý animátorský kolektív Rabča

Občianske združenie snažiace sa o plnohodnotné strávenie voľného času mladých a detí a spoločne vytvárať kultúrno-spoločenské akcie.