Popis

NODAM – združenie detí a mládeže, Klin

Uplatňuje vo svojej práci výchovný systém sv. Petra Fouriera kde hravou a zaujímavou formou budujú v deťoch základné morálne hodnoty, dôležité prvky charakteru, cit pre spoluprácu a vzájomnú pomoc, priateľstvo, úctu k starším, etické a estetické cítenie, a mravný rozmer.