Popis

Petangový klub mládeže Turiec

Petangový klub mládeže Turiec bol obnovený v roku 2018. Prví mládežníci začali svoje prvé tréningy a aj prvé súťaže. Pôsobíme na Evanjelickej spojenej škole v Martine a Základnej škole Hany Zelinovej vo Vrútkach.