Popis

Športový klub Olympia Bobrov

Športový klub venujúci sa aj práci s deťmi a mládežov. Olympia Bobrov zastrešuje futbalový, vzpieračský a florbalový oddiel. Svojou prácou klub vedie mladých ľudí k láske ku športu a plnohodnotnému tráveniu času.