Popis

Telovýchovná jednota Slávia Zákopčie

Občianske združenie Telovýchovná jednota Slávia Zákopčie oficiálne vzniklo registráciou v júli 1990. Od tejto doby v našej obci už viac ako 30 rokov nepretržite pôsobí v oblasti športu a rozvoja telesnej kultúry. Cieľom je motivovať najmä deti a mládež k aktívnemu tráveniu  voľného času. Činnosť združenia sa zameriava najmä na údržbu a prevádzku športového areálu futbalového v Zákopčí. Športové aktivity sú ideálnym prostriedkom aktívneho odpočinku a regenerácie fyzických i duševných síl. Rekreačno-športová činnosť prináša nielen možnosť zábavy a spoločenského vyžitia, ktoré upevňujú súdržnosť medzi ľuďmi, ale pomocou pohybu dochádza aj k upevňovaniu zdravia a k zlepšovaniu telesnej zdatnosti. Úlohou nás všetkých je preto vytvárať adekvátne podmienky, ktoré by motivovali, ale aj umožňovali čo najväčšej skupine ľudí aktívne využívať svoj voľný čas. Športový areál futbalového ihriska je k dispozícii pre všetkých záujemcov o aktívne trávenie voľného času – budeme radi ak ho budete často a pravidelne využívať.