Popis

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka

Sme Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v Ružomberku. Pôsobíme na Katolíckej univerzite v Ružomberku, aj keď priamo nie sme jej súčasťou. Sme neziskovou organizáciou . Našou túžbou je byť k dispozícii celému univerzitnému spoločenstvu, teda študentom, pedagógom, zamestnancom a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom sú začlenení do tohto spoločenstva.
Náš cieľ je
• prostredníctvom podujatí (duchovných, spoločenských, kultúrnych, športových,…) slúžiť celému univerzitnému spoločenstvu, ružomberskej verejnosti, našej krajine, Európe, svetu, nebu…
• prispievať k budovaniu vzťahov a priateľstiev s Bohom, so sebou samým a s druhými
• vytvárať jednotu ducha porozumenia, rodinnosti a vzájomnej spolupráce.