Popis

Žiacka školská rada Stredná odborná škola technická Námestovo

Je reprezentatívny orgán žiakov, ktorý zastupuje záujmy vo vzťahu k učiteľom a  vedeniu školy. Tvoria ju iniciatívni študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo aj mimo neho. Podieľa sa na tvorbe školského poriadku, spoluorganizuje školské akcie, súťaže a v neposlednom rade ponúka žiakom cenné skúsenosti pri tvorbe, plánovaní rôznych podujatí a komunikácií medzi žiakmi, učiteľmi a vedením školy.